تبلیغات
ساجد - ΅خواسته امت روح الله ΅
΅خواسته امت روح الله ΅


اعدام موسوی کروبی خاتمی


اولین درس ما در کتاب فارسی بود؛ امید من به شما دبستانی هاست... ما همان دبستانی ها هستیم... نمی گذاریم امید روح الله ناامید شود... مطمئن باشید...


ما فرزندان روح الله یم... اگر قوه فضائیه بیدار نشود خودمان دست بکار می شویم...

ازوبلاگ کوپه