تبلیغات
ساجد - توی صحنه بمانیدعزیزان من کشور مال شماست
توی صحنه بمانیدعزیزان من کشور مال شماست

امروز شماخط مقدم حرکت ملّت ایرانید.

دوست ودشمن اغتراف میکنند که ملّت ایران به سرعت دارد به سمت قله ها میرود.البته راه هنوز خیلی طولانی است;ساده اندیشی نباید کرد راهی که ما درپیش داریم راه یک ساله ودوساله نیست راه بلند مدت است اما دارد حرکت میکند.

تاحرکت نباشد رسیدن به هدف ممکن نیست ، باید پای درراه نهاد،باعزم راسخ پیش رفت.

امروز ملت ایران نیروی انسانی غنی ،سرشار،بااستعدادوانبوه دارد مدیران دلسوز وعلاقه مند وکار آمد دارد.

ملت ایران دارد پیش میرود;اما آن مجموعه ای که جلوی این حرکت عظیم قراردارند،چه کسانی هستند؟

آنها جوانها هستند،دانشجویانند طلاب جوانند.

جوانها هستند که دارند این حرکت رابه پیش میبرند.موتور این حرکت عظیم،این قطار عظیمی که دارد پیش میرود جوانهایند.

توی صحنه بمانید.عزیزان من، کشور مال شماست.

این قله ها متعلق به شماست.

         گزیده ای کوتاه از بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) دردیدار بادانش آموزان