تبلیغات
ساجد - اتفاق اتفاق است پیش می آید
اتفاق اتفاق است پیش می آید

شاید این یک اتفاق باشد

که توی دعای جوشن کبیر

آن فرازی که همیشه بیشتر از همه دوستش داشته ام و با خودم زمزمه کرده ام

همان فرازی که می گوید: یا حبیب من لا حبیب له، یا طبیب من لا طبیب له

همان فرازی که می گوید: یا مغیث من لا مغیث له، یا مجیب من لا مجیب له

همان فرازی که می گوید: یا انیس من لا انیس له، یا صاحب من لا صاحب له

باید فراز پنجاه و نهم باشد...

 

شاید این یک اتفاق باشد

که توی سوره ی نساء ، آیه ی اولوالأمر ، یعنی همان آیه ای که بنابر حدیث متواتر جابر، خورشیدهایش فقط چهارده نفرند؛

باید آیه ی پنجاه و نهم باشد

 

شاید این هم یک اتفاق باشد

که آخرین کلیدی که خادمان حرم! از کعبه به حراج گذاشته اندو طبق معمول ، صهیونیست ها آن را صاحب شده اند؛

پنجاه و هشتمین کلید کعبه بوده است

اما به هر حال ، پنجاه و هشت کلید، نتوانسته اند کعبه را به روی پروانگان مولود کعبه باز کنند...

حالا همه ی چشم ها و همه ی امیدها به کلید پنجاه و نهم است...

............

بنابر حروف ابجد: 59 = مهدی

 

از وبلاگ دوست داشتنی "... حتی بیشتر"